Corona registratie

Welkom bij de gastenregistratie van “Bassie bij de beelden”

Vanwege overheidsvoorschriften zijn wij vanaf 10 augustus verplicht u enkele gezondheidsvragen te stellen en om uw contactgegevens te vragen. U bent NIET verplicht deze te beantwoorden!

Corona gegevens formulier

Heeft U of een huisgenoot een van de onderstaande klachten op dit moment of in de afgelopen 24 uur gehad?

  • Hoesten
  • Verkoudheid
  • Koorts
  • Benauwdheid
keuze *

Helaas moeten wij u de toegang weigeren en u dringend verzoeken zich direct aan de 1,5 meter regel te houden. Verder zou u kunnen overwegen een corona-test te laten uitvoeren.

In uw eigen belang zijn wij door de overheid verplicht gesteld om uw gegevens te noteren voor een mogelijk bron- en contactonderzoek.

Wij bewaren uw gegevens 30 dagen en deze zullen daarna vernietigd worden. Uw gegevens zullen voor niets anders gebruikt worden als voor het evt. bron- contactonderzoek.

De datum en tijd van het invullen van dit formulier worden automatisch geregistreerd.

Gaat u hier mee akkoord?